..:: Khoa/Phòng » Phòng kế hoạch tổng hợp ::..   17 Tháng Sáu 2021  Đăng Ký  Đăng Nhập 
Facebook Chat
 PHÒNG KẾ HOẠCH TÔNG HỢP
I. Lịch sử phát triển
 Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản trị ,Vật tư y tế được thành lập từ tháng 8 năm 2006 sau khi Viện Da liễu Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế được tách ra độc lập từ bệnh viện Bạch Mai ngày 30/3/2006 (QĐ số 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Phòng đảm nhiệm chức năng của ba phòng: Kế hoạch tổng hợp; Quản trị, Vật tư, thiết bị y tế và Điều dưỡng. Từ 8/2006 – 31/3/2009, TS. Trần Văn Tiến đảm nhiệm vị trí trưởng phòng. Từ tháng 01/4/2009 – 31/3/2015, PGS. TS Nguyễn Văn Thường được giao nhiệm vụ trưởng phòng sau khi PGS. TS Trần Văn Tiến được bổ nhiệm làm PGĐ Bệnh viện.
Phòng Kế hoạch tổng hợp được tách ra độc lập từ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản trị, Vật tư y tế ngày 01/4/2015 theo quyết định số 195/QĐ-BYT của Giám đốc bệnh viện. TS. Đỗ Thị Thu Hiền được bổ nhiệm vị trí trưởng phòng từ ngày 01/4/2015, thay PGS. TS. Nguyễn Văn Thường  được BYT giao nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương từ 1/3/2016.
II. Nhân sự 
- TS. Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng
- Ths. Hoàng Thị Ngọc Lý- Phó Trưởng phòng
- PGS.TS. Nguyễn Hữu Sáu- Phó Giám đốc Bệnh viện
- PGS.TS. Trần Văn Tiến  - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện
- BS. Thân Trọng Tuỳ
- BS. Nguyễn Thị Hoa
- BS. Hà Anh Minh
- ĐD. Vũ Thị Phương Dung
- CN. Thái Thu Hằng
- CN. Nguyễn Thị Phương Trang
 
 
 
Ảnh 1- PGS.TS. Nguyễn Hữu Sáu
 
 
Ảnh 2- TS. Đỗ Thị Thu Hiền (Trưởng Phòng)
 
Ảnh 3- Tập thể Bác sĩ, nhân viên phòng KHTH trong buổi giao ban phòng
III. Chức năng và nhiệm vụ:
      Phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng có các chức năng và nhiệm vụ sau:
3.1. Chức năng:
- Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, từ đó xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho toàn bệnh viện;
- Giúp ban Giám Đốc kiểm tra và đôn đốc thực hiện tất cả mọi công tác liên quan tới vấn đề khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện;
- Là đơn vị đầu mối phối hợp với các khoa phòng có liên quan giám sát việc thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân;
- Là đơn vị đầu mối tổ chức, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện;
- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
3.2. Nhiệm vụ:
3.2.1 Công tác KHTH
 a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể của bệnh viện
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về xây dựng quy hoạch tổng thể, chiến luợc phát triển chung và quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện.
b) Thống kê các hoạt động chuyên môn của bệnh viện
 • Thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của các Khoa /Phòng;
 • Báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo quy định và yêu cầu của Ban Giám đốc, Bộ Y tế hoặc các cơ quan liên quan;
 • Báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện
 • Phúc đáp công văn của Bộ y tế, các cơ quan liên quan về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện.
c) Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn của bệnh viện
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Bệnh viện về qui hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho các đơn vị và toàn Bệnh viện.
d) Theo dõi, quản lý, đánh giá hoạt động chuyên môn
Giúp Ban Giám đốc kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch liên quan tới công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện. Cụ thể:
      -   Việc tiếp đón, khám bệnh, xét nghiệm, kê đơn ở khoa khám bệnh;
 • Việc chẩn đoán, điều trị, hội chẩn, chuyển viện, ra viện trong bệnh phòng;
 • Các quy chế chuyên môn: Quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế thường trực,
quy chế cấp cứu, quy chế báo cáo sai sót, quy chế xử lý bệnh nhân tử vong….;
 • Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú);
 • Định kỳ cùng với các Giáo Sư đầu ngành và khoa Dược tổ chức bình bệnh án, đơn thuốc ở tất cả các đơn vị điều trị bệnh nhân trong toàn bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.
 • Tổ chức, theo dõi, điều phối công tác thường trực toàn bệnh viện
 • Tổ chức giao ban, hội chẩn toàn bệnh viện
đ) Giám sát việc thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân BHYT
      Phối hợp với Cơ quan bảo hiểm y tế và các Khoa/phòng có liên quan giám sát và tổ chức thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân BHYT.
e) Tổ chức thực hiện kiểm tra bệnh viện theo hướng dẫn của Bộ Y Tế
     Là đơn vị đầu mối cùng với các Khoa/phòng khác giúp ban Giám Đốc thực hiện mọi chế độ kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y Tế: 6 Tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, kiểm tra chéo giữa các bệnh viện trong toàn quốc.
f) Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án:
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú;
 •  Mã hoá hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện;
 • Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú;
 • Phục vụ cán bộ/sinh viên đến nghiên cứu hồ sơ, các đơn vị có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án (điều trị cho bệnh nhân cũ vào viện lại...);
 • Trích sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (các đơn vi bảo hiểm, công an, thanh tra...);
 • Chuẩn bị và thiết kế các phương tiện để lưu trữ hồ sơ bệnh án;
 • Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của Bệnh viện và các Khoa/phòng trong bệnh viện.
k) Các nhiệm vụ chuyên môn khác
 • Giúp Ban Giám đốc theo dõi và giải quyết các đơn thư khiếu kiện, thắc mắc của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, trả lời phản ảnh qua đường dây nóng của Bộ Y tế;
 • Tiếp các cơ quan pháp luật trong việc cấp giấy chứng thương và giấy báo tử cho bệnh nhân;
 • Tham gia công tác phòng chống dịch trong bệnh viện.
3.2.2 Công tác quản lý chất lượng Bệnh viện
            Tại thời điểm hiện tại khi Bệnh viện chưa thành lập Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng chức năng được Giám đốc bệnh viện giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Tổ quản lý chất lượng bệnh viện. Phòng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Tổ quản lý chất lượng trực thuộc Phòng KHTH thực hiện các nhiệm vụ cụ thể  sau:
-   Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng;
-   Xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng trong bệnh viện;
-  Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng;
-    Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện để xác định thực trạng, vấn đề tồn tại, ưu tiên, giải pháp và giúp xây dựng các công việc cụ thể  nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện.
-    Xây dựng mục tiêu chất lượng và bộ chỉ số chất lượng bệnh viện với kết quả đầu ra cụ thể có thể lượng giá được;
-   Xây dựng bảng kiểm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm của bệnh viện và tổ chức đánh giá;
-    Hướng dẫn các thành viên của mạng lưới xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với từng Khoa/ phòng;
-   Phối hợp với các Hội đồng khoa học, Hội đồng thuốc và điều trị…thẩm định các qui trình chuyên môn và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
-   Phối hợp với các Khoa/phòng có liên quan tiến hành đo lường, giám sát toàn bộ các chỉ số chất lượng;
-    Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng;
-   Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
-  Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
   DỊCH VỤ

   VIDEO
   THÔNG BÁO
Thông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớmThông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớm
Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"
Thông báo tuyển sinh lớp giải phẫu bệnh cơ bản trong da liễu khóa 2Thông báo tuyển sinh lớp giải phẫu bệnh cơ bản trong da liễu khóa 2
   LỊCH TRỰC
Lịch trực tháng 1/2019 01/01/2019
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 07/01/2019-13/01/2019 26/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 31/12/2018-06/01/2019 26/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 24/12-30/12/2018 18/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 17/12-23/12/2018 12/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 10/12-16/12/2018 06/12/2018
DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Hướng dẫn khám bênh
 Lịch khám chữa bệnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 19006951
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này
LỊCH KHÁM
T2 – T6 : 6h00-18h30
T7 – CN : 7h00-17h30
GIỜ THĂM
Sáng: từ 06h00 đến 07h00
Trưa : từ 11h00 đến 12h00
Chiều : từ 16h00 đến 21h00 
QUY TRÌNH
Nhận phiếu đăng ký khám bênh
Đóng tiền khám và nhận biên lai
Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự
CHI PHÍ
Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Copyright by WWW.DALIEU.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »